Ali smemo ocenjevati s pomočjo informacijske tehnologije?

Zavod RS za šolstvo je 22. in 23. septembra pripravil dvodnevni posvet Preverjanje in ocenjevanje s poudarkom na ocenjevanju.

Smernice posvetu je zarisal Gregor Mohorčič, direktor ZRSŠ. Uvodna predavanja in iztočnice so pripravili Vlado Milekšič,  Sonja Sentočnik, Zora Rutar Ilc, Marjeta Borstner, Natalija Komljanc, Amalija Žakelj in Dimitrij Beuermann. V njih so predstavili različne vidike ocenjevanja: zakonskega, formalno-normativnega, didaktičnega, psihološkega, pedagoškega, izkustvenega, predmetnega, medpredmetnega, čezpredmetnega, spoznavnega in intuitivnega.

V vsaki od šestih delavnic so zavodovi svetovalci predstavili zamisli, dobre izkušnje, zadrege, probleme in pereče točke ocenjevanja pri osnovnošolskih in srednješolskih predmetih. Namen delavnic je namreč bil, da so v diskusiji ugotovili splošne in stične zakonitosti ocenjevanja različnih predmetov ter razločke, ki jih imenujemo predmetne posebnosti.

V razpravi, ki je bila pogosto tudi polemična, se niso izognili niti načelnim niti konkretnim, pogosto naivnim vprašanjem, ki jih šole, učitelji, starši, inšpekcije in zakonodajalci naslavljajo na Zavod RS za šolstvo. Eno od takšnih je tudi bilo, ali je ocenjevanje v spletni učilnici legalno. Ali je sploh dovoljeno ocenjevati s pomočjo računalnika, mobilnika ali glasovalnih naprav? Odgovor je bil enoznačen: dovoljena je vsaka oblika ocenjevanja, če je osmišljena, organsko vpeta v pouk in preverja cilje in standarde učnega načrta.

Ob koncu so se posvetili tudi prenovljenim spletnim stranem Zavoda RS za šolstvo, ki naj bi jim do konca oktobra posodobili tudi predmetne vsebine.