Uvajanje mladih v raziskovalno dejavnost

V sredo, 28. septembra 2011 bo ob 15. uri v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani posvet Uvajanje mladih v raziskovalno dejavnost.

Namen posveta je spregovoriti o pomenu zgodnjega uvajanja mladih v raziskovalno dejavnost, njihovega usposabljanja za uporabo pridobljenega znanja pri iskanju praktičnih rešitev in pripravi konkretnih projektov. Kakšna  je  pri  tem  vloga  nevladnih organizacij – ZOTKS; kako zagotoviti še bolj intenzivno delovanje v šolah; kako pridobiti podjetja in njihove strokovnjake, da bodo mladim raziskovalcem pomagali ter omogočili delo v njihovem okolju; kakšne so konkretne  izkušnje mladih raziskovalcev, ki so pripravili uspešne raziskovalne projekte.  

Posvet  bo  vodil  Mirko  Vaupotič,  glavni  tajnik  ZOTKS,  kot  posebni  gostje  pa  bodo sodelovali:

  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije,
  • Marko  Belavič, vodja  Sektorja  za  raziskovalne  programe  in  mlade raziskovalce na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
  • dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije,
  • Gregor Nikolič, avtor uspešne raziskovalne naloge in udeleženec srečanja Expo Science International 2011, kjer je za svojo nalogo prejel medaljo in
  • Tomaž Vidonja, izvršni direktor programa KC OpComm.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslov anja.sorsak@zotks.si, najpozneje
do torka, 27. septembra 2011.