IKT v vrtcu Rogaška Slatina

V duhu časa, ki je tudi na področju predšolskega prostora prežet z  raznovrstnimi IKT izzivi, smo v šolskem letu 2010/2011 v vrtcu Rogaška Slatina oblikovali e-vrt tim ter opredelili cilje njegovega delovanja.

E-vrt tim sestavlja sedem strokovnih sodelavk, na čelu z go. ravnateljico Metko Fenko, vodjo tima ter strokovnim svetovalcem E-šolstva g. Bogomirom Marčinkovičem.

Cilji, ki smo jih skozi e-šolstvo dosegli v šolskem letu 2010/2011:

 • Vzpostavitev e-Vrt tim (vrteški razvojni tim), aktivno delovanje, sodelovanje s svetovalcem z e–šolstva
 • Predstavitev portala SIO.SI in povabilo k aktivni uporabi
 • Izdelava Načrta informatizacije našega vrtca za tekoče šolsko leto
 • Udeležba strokovnih delavcev na seminarjih in svetovanjih s področja IKT
 • Določitev skrbnikov IKT opreme v vrtcu
 • Pridobitev e-naslovov strokovnih delavcev
 • Izdelava ankete o uporabi IKT v našem vrtcu
 • Uporaba spletnih učilnic za potrebe študijskih skupin in postopno uvajanje tematskih spletnih učilnic (daljnoročni cilj 2009-2013)


Posodobitev računalniškega omrežja in strojne ter programske opreme

V lanskem šolskem letu se je v našem vrtcu 49% strokovnih delavcev udeležilo različnih izobraževanj s področja E-šolstva. Opravljene evalvacije kažejo, da so bile storitve E-šolstva kakovostno organizirane in opravljene. Prenos pridobljenih znanj že opažamo v pedagoški praksi tako pri delu z otroki kot pri uporabi strokovnih delavk za potrebe načrtovanja, različnih predstavitev za starše in podobno.

Prijetno smo bili presenečeni nad izjemno visokim odzivom strokovnih delavk pri vstopu v spletno učilnico za potrebe študijske skupine. To so aktivno uporabljale vse strokovne delavke, kar priča o njihovi kompetentnosti na tem področju.

Načrtno smo pristopili k posodobitvi računalniškega omrežja in strojne ter programske opreme. Tako smo v našem vrtcu v šolskem letu 2010/2011 pridobili naslednjo IKT:

 • računalnik Compaq, monitor, zvočniki
 • 2x tiskalnik Hp
 • računalnik Pc plus School, monitor
 • notesnik Compaq
 • računski stroj Olympia
 • 3x fotoaparati Sony
 • 2x cd predvajalnik
 • 15x ključki – 8 gb
 • 2x lcd projektor
 • 2x miška za računalnik
 • 1x NAS varnostno kopiranje
 • 1x zvočnik
 • prenosno platno
 • prenosni računalnik


Aktivno smo sodelovali na konferenci SIRikt 2011,
kjer smo predstavili prispevek »Uporaba računalnika z občutljivim zaslonom in e-portfolio«, ki je nastal kot rezultat raziskovanj tovrstne tehnologije skupaj z otroki. Tudi sicer se v našem vrtcu ozaveščeno sprašujemo o smiselni in učinkoviti uporabi IKT ter postavljamo naša razmišljanja v presek različnih mnenj ter se tako učimo.

V letošnjem šolskem letu se je naš e-vrt tim že sestal in zasnoval cilje dela za tekoče leto. Zavedamo se pomena drobnih, a trdnih korakov, ki so v naletu mnogih novosti na področju IKT še kako potrebni in nujni, saj le tako lahko ostanemo na poti smiselnosti in aktualnosti, kar bo v korist vseh, ki so v tovrstne procese vpleteni.


Avtorici prispevka:

 • Vodja e-vrt tima Darija Hohnjec
 • Članica e-vrt tima Andreja Strajn

V vrtcu so pripravili tudi kratek video, ki ga lahko snamete na spodnji povezavi in si ga ogledate.

Related Files