Koliko avtonomije si upajo vzeti učitelji in šole?

Zavod RS za šolstvo je 29. in 30. septembra v Podčetrtku pripravil Strokovni posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole.

V plenarnih predavanjih je 250 udeležencev poslušalo Jano Kalin – Usmeritve in aktualni izzivi šol zaradi fleksibilnega predmetnika;   Barico Marentič Požarnik – Soočenje različnih pogledov o močnem učnem okolju; Fani Nolimal,  Stanka Preskar, Mariza Skvarč, Barbara Lesničar in Danijel Lilek – Aktualni dosežki projekta in nadaljnji izzivi; Mitja Sardoč – Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS;  Tina Bregant – Nevrofiziološke osnove učinkovitega učenja otroka in mladostnika. Rdeča nit predavanj je bila ohrabriti učitelje, da bi si upali bolj samostojno in drzno načrtovati ter izvajati pouk.

Bogat vir praktičnih zamisli za pouk je bilo 14 četrtkovih delavnic, ki so jih pripravili svetovalci ZRSŠ in medpredmetne delovne skupine ter 6 petkovih delavnic, v katerih je svoje dosežke predstavilo 30 šol; mnoge med njimi so cilje učnih načrtov bolje dosegale tudi z rabo sodobne informacijske tehnologije.

Izjemno dinamična in informativna je bila tudi okrogla miza o uspehih in težavah prožnega urnika, ki jo je s štirinajstimi učitelji, ravnatelji in pedagoškimi svetovalci in fakultetnimi profesorji pripravila Urška Margan.

Za zaključek so za primer svoje večletno timsko delo nazorno predstavili tudi učitelji z Osnovne šole Laporje.


Posnetke plenarnih predavanj si lahko ogledate na povezavi http://www.zrss.si/posvetfleksibilni/default.asp?lnk=posnetki

ZRSŠ je izdal tudi zbornika, v katerih so nanizani pretekli dosežki in povzetki letošnjih, predavanj in delavnic.

Fotografije: Drago Jovič, Igor Lipovšek