Na evropskih šolah poteka prva velika raziskava o IKT. Vključene tudi slovenske šole.

V šolskem letu 2011/2012 bodo šole v Evropi prvič sistematično anketirali o uporabi in učinku informacijske tehnologije (IKT) na učenje ter o tem, kakšen dostop imajo do IKT.

Raziskavo bosta izvedla Evropsko šolsko omrežje (European Schoolnet) in Univerza iz Liègea. Cilj raziskave je oceniti napredek v uporabi in dostopnosti IKT v 27 državah članicah Evropske unije ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem in v Turčiji. Izdelani bodo aktualni in točni pokazatelji ter vzpostavljen sistem stalnega monitoringa izobraževalnih tehnologij v šolah. Raziskavo IKT v izobraževanju financira Generalni direktorat Evropske komisije za informacijsko družbo in medije.

V Sloveniji bodo v raziskavo vključene skoraj vse srednje in osnovne šole. V osnovnih in srednjih šolah bo od septembra do novembra 2011 potekalo spletno anketiranje učencev, ravnateljev in učiteljev. 

Podatki bodo leta 2012 objavljeni v posameznih državah in v mednarodnih poročilih.

Več informacij o raziskavi je dostopnih na: