Strokovno srečanje zaposlenih v vrtcih na Gorenjskem

V začetku novega šolskega leta so se zaposleni v vrtcih na Gorenjskem srečali na tradicionalnem strokovnem srečanju. Namen srečanja je bilo seznanjanje z možnostmi in pastmi pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti v vrtcu in negovanje dobrih medsebojnih odnosov. Številne kvalitetne delavnice in dobra volja so pokazali, da so na pravi poti, pogovor pa je nanesel tudi na uporabo IKT.