Študijsko srečanje slovenskih in nizozemskih predstavnikov šolstva

V mestu Zwolle na Nizozemskem je od 10. do 14. oktobra potekalo že drugo študijsko srečanje z nizozemskimi učitelji, ravnatelji in predstavniki za izobraževanje učiteljev z naslovom »E-nough e-competence in e-ducation, part 2«.

Študijskega obiska smo se udeležili Nives Kreuh, Andreja Bačnik in Amela Sambolić Beganović iz Zavoda za šolstvo, Špela Grum iz Srednje lesarske šole, Marja Pahor iz OŠ Škofja Loka-Mesto in Simona Granfol, Andrea Premik Banič, Selma Štular Mastnak ter ravnatelj Anton Grosek z Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana. Vsi udeleženci smo pred enim letom gostili predstavnike iz Nizozemske pri nas v Sloveniji in jim na šolah pokazali pouk različnih predmetov z uporabo IKT.

Namen drugega delovnega srečanja pa je bil, da bi se mi seznanili s pedagoško prakso poučevanja z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na Nizozemskih šolah. Ob tej priložnosti smo podrobneje spoznali tudi njihov šolski sistem, izobraževanje učiteljev in kako usposabljajo učitelje, da pridobijo ustrezne e-kompetence za delo v razredu. Pri tem igra poleg šol in univerze pomembno vlogo Kennisnet, javna organizacija, ki pomaga pri razvijanju e-izobraževalnih vsebin in nudi šolam ter učiteljem tehnično in drugo podporo.

Program srečanja je bil zastavljen zelo široko, tako da smo v štirih dneh obiskali pet šol in hospitirali pri več kot dvajsetih urah pouka različnih predmetov. Videli smo uporabo e-učbenika, spletne učilnice, različnih e-gradiv, animacij, delo z i-tablo in različne tehnično-organizacijske posebnosti dela v razredu. Bili smo tudi t. i. »netbook razredih«, kjer je imel vsak dijak svoj prenosnik in ga uporabljal glede na navodila učitelja.

Zadnji dan obiska smo v delavnicah z učitelji in predstavniki izobraževanja za učitelje začeli z načrtovanjem našega nadaljnjega sodelovanja na daljavo. O tem, kakšni bodo rezultati in delo na daljavo, pa vas bomo obvestili naslednjič.