Slovenski del portala o politiki z modernimi IKT orodji

Prepoznavnost uporabe IKT in sploh modernih tehnologij je vidna tudi na portalih znotraj projektov, kot je blog, ki je del evropskega projekta “Politics”,  financiranega s strani Evropske komisije v okviru programa vseživljenskega učenja.

Namen projekta je vzpodbuditi aktivno udejstvovanje državljanov Evropske unije pri oblikovanju politike posameznih držav članic.

Projekt pomaga učencem, dijakom in odraslim pri razumevanju sodobne družbe, hkrati pa z izdatno podporo tehnologije Spleta 2.0 razvijajo komunikacijske spretnosti, spretnosti učenja jezika in reševanja problemov. Ta Blog je samo eden izmed mnogih, ki so nastali v okviru projekta “Politics”. Pojdi na začetno stran projekta, izdelaj si uporabniški račun, komuniciraj in raziskuj.

Uporaba Web 2.0 orodij, spletnih vprašalnikov, interaktivni plakat (glogster), orodje za fotozgodbe (smilebox …) in spodbujanja k e-pisanju na dinamični spletni strani so dobra popotnica v informacijsko družbo.

Najdemo tudi e-knjige.

Povezava: