Spomnimo na Moodle

Moodle je odprto kodna rešitev za upravljanje učnih vsebin – predmetov, tečajev (angl. CMS – Course Management Systems). Z lokalizacijo Moodla v slovenščino je Moodle zanimiv tudi za slovenske izobraževalne in neizobraževalne organizacije v Sloveniji.

Danes je Moodle osnova za postavitev spletnih učilnic številnim izobraževalnim organizacijam, zato je kar prav, da postrežemo z nekaterimi povezavami. Med podatki, ki jih boste našli je tudi nekaj starejših, da lahko naredite kratko primerjavo.

Povezave: