Varno na spletu – obveščajmo, sporočajmo, osveščajmo…

Na spletu je veliko zank in pasti. Tudi takšnih, ki se jih zavemo šele čez čas, ko je zgodba že končana. zato so zelo dobrodošla nevsiljiva sporočanja, za katera lahko v šolah poskrbijo na različne načine. Še posebej tam, kjer "se dogaja veliko spleta" in je tudi promet velik. Kot na primer v računalniški učilnici, kamor gotovo zahajajo otroci iz vseh razredov.

Tako so tudi v osnovni šoli Partizanaska bolnišnica jesen Tinje v minulem šolskem letu sodelovali v akciji projekta Safe.si in izdelali kar nekaj takšnih sporočil, ki osveščajo in opozarjajo. Verjamemo, da je namen obrodil sadove. Sicer pa, poglejte fotografije.