E-učbeniki za Tehniko in tehnologijo v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole

Dostopnost e-učbenikov

E-učbeniki so dostopni v spletni učilnici www.egradiva.si . Za pomoč pri registraciji in uporabi spletne učilnice so uporabnikom na voljo video navodila.

Vsebina

Vsebine e–učbenikov TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA v celoti sledijo ciljem, ki jih učencem predpisuje učni načrt za predmet tehnika in tehnologija v osnovni šoli za 6., 7. in 8. razred.

Učenci pri obravnavi teoretičnih vsebin opazujejo, spoznavajo, primerjajo in razumejo sestavine tehničnih predmetov, procesov v njih in njihovo delovanje, odkrivajo povezave med delovanjem tehničnih predmetov in njihovo obliko ter lastnostmi obdelovalnih gradiv.

Pri načrtovanju in projektiranju se učenci navajajo na samostojno izražanje zamisli s skiciranjem, risanjem tehnične in tehnološke dokumentacije in tako konstruirajo preproste tehnične predmete, s katerimi si razvijajo ustvarjalne sposobnosti. Za načrtovanje uporabljajo ročna in računalniška grafična orodja. Pri gradnji tehničnih predmetov uporabljajo obdelovalno orodje in preproste obdelovalne stroje ter razvijajo in urijo delovne spretnosti. Ob delu se naučijo odgovornosti, natančnosti, ekonomične izrabe časa, gradiv in energije ter oblikujejo pozitiven odnos do osebne varnosti, varnosti soljudi, narave, sredstev in predmetov dela.

E-učbeniki pokrivajo naslednje vsebinske sklope:

  • Človek in ustvarjanje
  • Dokumentacija
  • Gradiva in obdelave
  • Ekonomika
  • Tehnična sredstva
  • Računalnik in krmiljenje
  • Prometna vzgoja

Avtorica: Petra Dermota (OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled)
Recenzenti: dr. Slavko Kocijančič (PeF Ljubljana), Andrej Starc (OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok), Ludvik Hajdinjak (OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled)
Konzulent: Gorazd Fišer, višji svetovalec II (ZRSŠ)
Lektor:
Franci Černe
Urednika:
Sebastjan Fon, Polona Razingar
Likovno-tehnični urednik:
Žiga Fon
Ilustratorja:
Boris Urh, Davor Grgičević
Produkcija: Videofon d.o.o.