Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober 2011

V Sloveniji je društvo ACM Slovenija v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani letos drugi teden v novembru, skupaj z organizatorji v 15 evropskih državah, prvič izvedlo šolsko tekmovanje iz informacijske in računalniške pismenosti Bober 2011.

Glavni cilj Bobra je vzpodbujanje zanimanja učencev za računalništvo in informatiko kot temeljni strokovni disciplini za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT). Bober spodbuja otroke k bolj zavzeti in kreativnejši uporabi sodobnih tehnologij in k boljšemu razumevanju temeljnih konceptov, na osnovi katerih so te tehnologije izdelane. To igrivo tekmovanje naj bi pomagalo učiteljem pri spodbujanju zanimanja za računalništvo in za organiziranje pogovorov o pomenu znanj s tega področja, ki jih bodo učenci in dijaki v prihodnosti potrebovali na trgu dela.

Veseli smo, da se je letos šolskega tekmovanja udeležilo 3616 tekmovalcev, kar je za prvo odprto slovensko tekmovanje lepa številka. Skupaj je sodelovalo 96 šol, 21 srednjih in 75 osnovnih. Za dobro udeležbo moramo posebej pohvaliti Gimnazijo Vič iz Ljubljane, kjer je tekmovalo kar 315 dijakov, dobro udeležbo pa so imeli tudi na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad iz Ljubljane s 126 tekmovalci in na Elektro računalniški šoli v Kranju s 119 tekmovalci. Pri osnovnih šolah so »rekorderji« iz Vipave, OŠ Draga Bajca s 190 tekmovalci. Svojevrstni rekorderji so še nekatere manjše šole z visokim odstotkom udeležbe.

Vsi udeleženci tekmovanja bodo prejeli potrdila o sodelovanju, najboljše iz posameznih šol pa bomo povabili na državno tekmovanje, ki bo januarja na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, in jih za odlične uvrstitve nagradili s posebnimi priznanji.

V imenu programskega in organizacijskega odbora ter ACM Slovenije, ki je v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizator tekmovanja, se vsem koordinatorjem tekmovanja na sodelujočih šolam in mentorjem, ki ste jim pomagali, zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri izvedbi šolskega tekmovanja ter vas vabimo k sodelovanju na državnem tekmovanju in pri Bobru 2012!

Vabljeni pa ste tudi vsi, ki letos še niste sodelovali!

Letošnje tekmovalne naloge smo izbrali na mednarodni Bobrovi delavnici, ki je bila v Litvi. Udeleženci te delavnice so prišli iz 20 držav iz Evrope in drugih celin ter s sabo prinesli naloge, ki smo jih skupaj pregledali, dopolnili, izboljšali in izbrali najboljše za tekmovanja. Nekaj nalog  smo prispevali tudi Slovenci in tri so bile izbrane in potrjene za letošnja tekmovanja. Ker je kakovost tekmovanja v veliki meri odvisna od dobrih nalog, vabimo vse, da se nam letos pridružite pri pripravi nalog, ki bo potekala do konca aprila 2012.  Veseli bomo vsake poslane naloge, ki jih bodo (če bodo res dobre) potem reševali tekmovalci po celi Evropi. Ocenjujemo, da je letos v Bobrovih tekmovanjih v 16 evropskih državah, ki so potekala prejšnji teden, sodelovalo skoraj pol milijona učencev in dijakov!

Več informacij o tekmovanju Bober 2011 in naloge z letošnjega ter lanskega poskusnega tekmovanja najdete na:

PŠoglejte tudi priložen plakat (pdf).

Related Files