Ne v angleškem, sporazumevali se bomo v digitalnem jeziku

V Genovi je 16. in 17. novembra potekala konferenca Eminent (srečanje strokovnjakov za izobraževalno mreženje), na kateri se vsako leto zberejo predstavniki ministrstev, učiteljev in industrije. Tema prvega dne letošnje konference je bil eTwinning, sodelovanje šol v Evropi, ki je ob svojem začetku leta 2005 povezalo nekaj sto šol, danes pa je vanj vključeno 89.000 šol in 140.000 učiteljev iz 33 evropskih držav. Ustvarjalci projekta so bili v svojih referatih še posebej ponosni na velik odziv evropskih šol, na to, da tvinjenje postaja didaktični model, na ustvarjalno izvedbo projekta, ki je potekala »od spodajnavzgor«,in na to, da na evropski ravni vanj ni bilo treba vložiti nobenega denarja. Stroške imajo edino šole, ampak te si jih določijo v okviru zmožnosti, ker sodelovanje lahko poteka samo virtualno.

Popoldne so bile štiri delavnice o praktičnih izkušnjah, umestitvi tvinjenja v šolske programe, strokovnem usposabljanju učiteljev in možnostih za formalno oz. sistemsko priznavanje usposobljenosti učiteljev, ki sodelujejo v projektu eTwinning. V povzetku so moderatorji okroglih miz predstavili tako predloge udeležencev kot zanimive poglede o spreminjajočem se izobraževanju v Evropi: o novem, digitalnem jeziku; o spletni entropiji; o izobraževalnem krogu, ki vključuje učenje, mreženje, ustvarjanje in raziskovanje; o virtualni evtrofiji (pre-hranjenosti); o »dobri, stari šoli«, h kateri bi se morali vrniti.

Naslednji dan se je Eminentova konferenca povezala nacionalno konferenco ItalianSchool 2.0. Skupaj so poskusili odgovoriti na izzive: učiteljeva nova vloga v okviru želje učencev/dijakov, da bi se učili individualno – v okolju »eden z enim«; kakšna bo notesniška pedagogika; kako oblikovati oddelčno skupnost učencev/dijakov v novih okoliščinah učenja z notesniki; kam usmeriti projekt iTEC; kako spodbuditi, pospešiti in povezati inovativne in razvojne didaktične procese v Evropi.

Med tristo udeleženci so v slovenski delegaciji na konferenci bili Janez Čač, Milan Podbršček, Simona Cajhen, Dušan Klemenčič in Igor Lipovšek.


Pisna gradiva so na voljo na spletni strani konference, raziskava o notesniški pedagogiki pa na http://www.netbooks.eun.org
.