Usposabljanja sodelavcev E-šolstva v Kranju

V prostorih kranjske gimanzije (ESIC) je bilo v soboto, 19. novembra 2011, eno izmed treh usposabljanj sodelavcev v projektu E-šolstvo. Podobni sledita še v Novi Gorici in Mariboru.

Usposabljanja, seznanjanja z novostmi, spremljanje napredka in razvoja projekta so stalne naloge sodelavcev in vodstva projekta ter jamstvo, da bodo vsi vključeni v projekt sodelovali na dobrih, strokovnih, kvalitetnih seminarjih, svetovanjih in drugih srečanjih, kjer bo rdeča nit dogajanja raba moderne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT).

Tokrat so bili udeleženci v plenarnem delu seznanjeni z rezultati na približno polovici poti projekta, kjer kazalniki realizacije kažejo bistveno višje, kot je bilo sprva načrtovano. Kaže, da je projekt na dobri poti. Prav tako je stekla beseda o e-kompetentnosti in doseganju standardov, ki pedagoškega delavca naredijo e-kompetentnega, digitalno kompetentnega… in kar je še izrazov, s katerimi povemo, da zna pravilno in strokovno uporabljati moderno tehnologijo na svojem izobraževalnem področju in tudi sicer.

V nadaljevanju so v skupinah govorili o tem, kako se bomo sporazumevali ju3 in o učinkovitih metodah in tehnikah poučevanja odraslih.


Del programa je obsegal:

  • opredelitev e-sporazumevanja in različnih oblik sporazumevanja, pravopisna in slovnična ustreznost različnih vrst e-besedil, tvorjenje e-besedil,
  • priprava in objava različnih vrst in oblik e-sporočil,
  • osnovne značilnosti izobraževanja odraslih,
  • model odličnega učitelja,
  • o učenju in učenje v štirih stopnjah,
  • komunikacijski model za predavatelje,
  • pomembne zakonitosti delovanja naših možganov v povezavi z učenjem,
  • učni tipi in priprava učne ure po sistemu 4 MAT,
  • praktični preizkus vsebin modula,
  • dobro povratno sporočilo.