Konferenca CUC 2011 na Reki

Na Reki na Kampusu Trsat se je od 14.11.2011 do 16.11.2011 odvijala mednarodna konferenca CUC 2011 z naslovom »Vse poti vodijo na internet«. Konferenco je organizirala hrvaška akademska in raziskovalna mreža – CARNet  ( Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet) pod pokroviteljstvom predsednika Republike Hrvaške prof.dr.sc. Iva Josipovića in Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport.

Aktualne teme na letošnjem CUC-u so bile: IKT projekti v izobraževanju, znanosti in družbi, vseživljenjsko učenje, informacijska in medijska pismenost, IKT in pedagogika, mobilno učenje in družbeni vidiki interneta.

Ogledali smo si veliko zanimivih prispevkov hrvaških in tujih avtorjev. Izpostavila  bi predavanje prof.dr.sc. Pera Lučina, rektorja reške univerze, ki nas je na zanimiv način popeljal skozi zgodovino IKT in nakazal smernice, kaj nas čaka v prihodnosti (Novi svijet učenja – Hrvatska 2020), videokonferenčni prispevek Robina Cristophersona, ki nam je predstavil pripomočke za učenje ljudi z različnimi okvarami (Mobile learning and learners with dissabilities), predstavitev zanimivega projekta mladega Antona Grbina, s katerim se dijaki in študentje medsebojno motivirajo in si pomagajo pri učenju (Sustav za koloboraciju među učenicima – razpored sati), predstavitev Denisa Jelaša, kako v izobraževanju uporabiti QR kode (QR kodovi u obrazovanju) in še mnoge druge.

  • Vsi prispevki in prezentacije so dostopni na http://cuc.carnet.hr/2011.
  • Ogledate si lahko tudi fotogalerijo in  posnetke predavanj na naslovu http://mod.carnet.hr/
  • Na twitter kanalu  #CUC_2011, pa si lahko preberete zanimive twite.

Konference CUC 2011 so se udeležili tudi predstavniki projekta E-šolstvo, med njimi tudi nagrajenki SIRIKT-a za didaktična gradiva za i-table Nataša Jeras in Marja Pahor.

Večina je na konferenci sodelovala tudi s svojimi prispevki, ki so obogatili program konference in bili med udeleženci zelo pozitivno sprejeti. 

Breda Gruden, Nives Kreuh in Andreja Bačnik so predstavile projekt E-šolstvo, ki je v tem obdobju na pol poti. Predstavile so cilje projekta, kako projekt poteka in kakšne naloge nas še čakajo, da bomo projekt uspešno zaključili.

Marja Pahor je predstavila uporabo spletnih učilnic v šolski praksi. S svojimi bogatimi izkušnjami je navdušila poslušalce.

Amela Sambolić Beganovič, Viljenka Šavli in Maja Vičič Krabonja so prikazale spremembe v načinu poučevanja nekoč in danes, s poudarkom na uporabi i-table pri pouku. Prikazale so vsebine, ki jih s pomočjo i-table učencem veliko laže približamo.

Špela Grum je predstavila, kako pri pouku uporablja podcaste in mobilne telefone pri spodbujanju učencev pri razumevanje in govorjenju v tujem jeziku.

Konferenca CUC 2011 je bila zelo dobro organizirana, udeležili smo se tudi sprejema pri reškem županu, ne smem pa pozabiti omeniti tudi bogate izmenjave izkušenj med hrvaškimi in slovenskimi učitelji v času neformalnega druženja.