Dan I-tabel na OŠ Kapela

Učitelji in ravnateljica Osnovne šole Kapela so se 23. novembra 2011 udeležili "dneva I-tabel na OŠ Kapela" v organizaciji in izvedbi sodelavcev E-šolstva. Svetovalci so pritegnili učitelje z raznolikimi možnostmi uporabe I-tabel pri pouku. Hkrati so potekala didaktična svetovanja za uporabo I-tabel pri naravoslovju, jezikih in razrednem pouku.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v današnjem času ponuja veliko različnih orodij za izboljšanje kvalitete vodenja šole za ravnatelja (npr. uporaba spletne zbornice) in pouka za strokovne delavce (npr. spletne učilnice, i-tabla).

Učitelji OŠ Kapela so s tovrstnim izobraževanjem pridobivali nujno potrebna znanja za uporabo in izdelavo lastnih – avtorskih e-gradiv. Mnogo slovenskih šol in med njimi tudi OŠ Kapela, si prizadeva postati  E-kompetentna šola, katere poudarek je na interaktivnem sodelovanju učitelja in učenca.

Z novo pridobljenim znanjem  bodo lahko učitelji naše šole sledili sodobnim trendom pri poučevanju.

Zagotovo je bilo to izobraževanje le uvod v proces učenja in smiselne uporabe i-table pri pouku. Hvala izvajalcem za zanimivo popoldne.