E-zbornica na OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje

V okviru projekta e-šolstvo smo tudi na OŠ Dragomirja Benčiča Hrpelje začeli z izvajanjem seminarjev in svetovanj za aktivnejšo uporabo IKT. Učitelji so se med drugim udeležili seminarja Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle in svetovanja sodelovanje v spletnih učilnicah/skupnostih. Predstavljena nam je bila tudi spletna zbornica.

Glede na to, da je šola razvejena kot labirint, s kabineti in učitelji na vseh koncih, poleg tega pa še dve zbornici  in podružnico, smo se odločili, da poskusimo te težave odpraviti  s pomočjo e-zbornice.

Z urejanjem smo začeli  v začetku šolskega leta. V pomoč nam je bila že izdelana predloga, ki nam jo je iz portala SIO na naš Moodle prenesla tehnična podpora e-šolstva.  Mi smo dodali le svoje posebnosti.

E-zbornica nam služi kot priročna oglasna deska, ki jo lahko vidiš tudi od doma, kot predal za oddajo vseh zapisnikov in poročil, za napoved projektov in dogodkov, za medsebojno obveščanje, skratka za vse, kar je potrebno za nemoteno delo na šoli.

Učitelji so novost različno sprejeli. Nekateri so se takoj vključili, sodelujejo v forumih, nov način dela se jim zdi zelo praktičen. Nekaj pa jih na novost še gleda z nezaupanjem. Načrtujemo, da bodo do konca šolskega leta, vsi  aktivno uporabljali e- zbornico.

Pomočnica ravnateljice Lilijana Drobnjak