Time travellers (Popotniki skozi čas)

OŠ Pivka skupaj s šolama iz Anglije in Španije ustvarja v Comenius šolskem projektu,  ki se ukvarja z življenjem naših prednikov izpred šestdesetih let in več in ga primerja z življenjem v sodobnem svetu pri urah zgodovine, slovenščine, angleščine, likovnega pouka in tehnike. Pred kratkim so gostili partnerje na tretjem projektnem srečanju.

Od 14.-19. oktobra je Osnovna šola Pivka gostila 12 učencev in 9 učiteljev iz Španije (Albacete) in Velike Britanije (Peterlee). Poleg aktivnosti, ki jih učenci sodelujočih šol izvajajo in izmenjujejo preko sodobne IKT tehnologije (http://www.time-travellers.eu/), projektne mobilnosti omogočajo neposredni stik mladih in skupno ustvarjanje na teme, ki so določene v dvoletnem načrtovanem programu. Učiteljem imajo možnost spoznati druge izobraževalne sisteme in sodelovati v učnem procesu partnerskih šol, kar pripomore k izboljšanju lastnih metod in pristopov k učenju.

Medtem, ko so bili britanski učenci in učitelji nastanjeni v gostišču, so španske učence gostili pivški vrstniki. Glavni jezik sporazumevanja je bil angleški, in sodeč po besedah samih učencev je bilo to drugačno od šolskega učenja, saj so imeli priložnost govoriti v sproščenem okolju brez napetosti in strahu pred ocenami, kar jih je še bolj spodbujalo in krepilo željo po znanju tujega jezika.

Na projektnem srečanju so se na šoli vrstile delavnice, ki so se zaključile s kulturno prireditvijo na temo Obrti na slovenskem, aktivnosti  ki sovpadajo z glavno temo projekta. Naši gostje so odkrivali in spoznavali slovenske običaje in opravila. Poleg slovenske tradicionalne kulinarike so se srečali tudi z raznimi obrtmi in ročnimi deli (npr. lončarstvo, izdelovanje skrinjic in zibelk, poslikava panjskih končnic in suhe robe, izdelava sveč iz voska, vezanje, tkanje in kleklanje). V bogatem kulturnem programu so tudi sami sodelovali s predstavitvijo starodavnih otroških iger iz svojih držav in prikazi tradicionalnih kulinaričnih specialitet, ki so jih pripravili v delavnicah. 

Kot popotniki skozi čas, so se letos osredotočili tudi na prihodnost mladih in sicer z ohranjanjem čistega okolja, smotrno rabo vode in elektrike in drugo. Na to temo je vsaka šola pred srečanjem izvedla anonimno anketo na matični šoli, učenci pa so rezultate iz vseh treh okolij primerjali med seboj in izdelali grafe.

Ob deseti uri so se z minuto molka spomnili na vse nesrečne otroke sveta, ki trpijo za lakoto, revščino ali hude nezgode. Sledil je posnetek zvonenja največjega zvona miru iz države Kentucky v ZDA.

V času obiska so si gostje med drugim ogledali nekaj kulturnih in naravnih znamenitosti Slovenije. Nekateri učenci in učitelji so na Radiju 94 in TV Primorki opisali svoje vtise o srečanju in pomembnost takih projektov za izobraževanje.

V prijetnem druženju so se stkala nova prijateljstva tako med učenci kakor tudi med učitelji. Naslednje srečanje bo v bližnji prihodnosti v Španiji, zaključno pa bo organizirala šola iz Velike Britanije proti koncu šolskega leta.

Po zapisu koordinatorice Magdalene Bobek prispevek pripravila Viljenka Šavli