Zaposlovalcev znanje ne zanima

V Mariboru poteka dvodnevni posvet Zavoda RS za šolstvo z naslovom »Razvijanje in vrednotenje znanja«. Na njem sodeluje 150 učiteljev, pedagoških svetovalcev in drugih izobraževalnih strokovnjakov. Namen posveta je uskladiti poglede na preverjanje in ocenjevanje znanja. Na podlagi dogovorov na posvetu bodo nastali tematsko zasnovani priročniki, ne le za ocenjevanje znanja pri predmetih, ampak tudi širše – za vrednotenje znanja.

V dopoldanskem in popoldanskem prvem dnevu posveta so udeleženci poslušali predavanja:

  • Utopije ali nazaj v prihodnost – ustvarjanje prihodnosti z dediščino preteklosti (Andreja Barle Lakota, MŠŠ);
  • Med kriterijskim in normativnim ocenjevanjem (Vladimir Milekšič, ZRSŠ);
  • Opredelitev tujejezične sporazumevalne zmožnosti v Skupnem evropskem jezikovnem okviru (Janez Skela, Filozofska fakulteta Ljubljana);
  • Nacionalno preverjanje znanja in kakovost poučevanja (Janez Bečaj, Filozofska fakulteta Ljubljana);
  • Od preverjanje do ocenjevanja znanja (Amalija Žakelj, ZRSŠ);
  • Poučevanje za razumevanje, ugotavljanje razumevanja (Zora Rutar Ilc, ZRSŠ);
  • Aktivni pouk fizike – primeri in pogledi (Gorazd Planinšič, Fakulteta za matematiko in fiziko  Ljubljana);
  • Prepoznavanje znanja v mednarodnih primerjalnih raziskavah (Barbara Japelj Pavešić, Pedagoški inštitut Ljubljana).

V svojih nastopih so predavatelji uspeli razkriti dileme, na katere vplivata filozofski in družbeni kontekst ter obstoječa praksa vrednotenja znanja, najbolj stresno pa jih na svoji koži doživljajo prav učitelji, ki so ujeti v precep med pravilniškimi zapovedmi in željo, da bi znanje ocenjevali čim bolj pravično. Zanimiva je bila misel dr. Bečaja, da v mednarodnih merjenjih znanja Slovenije ne zanima kakovost znanja osnovnošolcev, ampak na katero mesto, se bo uvrstila. Povzel je tudi izjavo singapurskega rektorja, da delodajalcev ne zanima znanje delavca, ampak če zna razreševati probleme.

Prvi dan posveta so zaključili s štirimi delavnicami, v katerih so reševali probleme ocenjevanja pri predmetih

V soboto bodo udeleženci poslušali več predavanj in v treh delavnicah poskusili ugotoviti, na kakšen način pri predmetih zagotoviti najbolj verodostojno ocenjevanje.