Evropski parlament o pobudi za uvedbo programa šaha v izobraževalne sisteme držav EU

Na podlagi določila, »da spada šport med področja, za katera je Unija pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic«, je bila 30. novembra v postopek Evropskega parlamenta vložena Pisna izjava o uvedbi programa »šah v šolah« v izobraževalne sisteme v EU.  Izjava z imeni podpisnikov bo predložena Evropski komisiji in parlamentom držav članic, če bo do 15. marca uspelo pridobiti podpise več kot polovice parlamentarcev.  V pomoč pri odločanju  je parlamentarna služba pripravila dokument z osnovnimi informacijami o poučevanju šaha v šolah držav EU. Ta se sklicuje tudi na gradiva s povzetkom študij o blagodejnih vzgojno-formativnih učinkih in potencialih igranja ter učenja šaha na otrokov razvoj.

V imenu uvajalcev izbirnega predmeta šah v slovensko osnovno šolo je bila 1. decembra slovenskim članom evropskega parlamenta ločeno poslana pobuda naj aktivno podprejo sprejetje izjave. V utemeljitvi pobude je med drugim zapisano, da »zunanja spodbuda v korist šaha s strani Evropske unije lahko […] bistveno pripomore k vzpostavitvi pogojev za ohranjanje in nadaljnji razvoj šahovske športne vzgoje, šahovske kulture in šaha kot osrednjega predstavnika umskega športa«.

Viri:

Ne pozabimo, da je tudi na portalu SIO spletna skupnost ŠAH. Uvodoma je zapisano, da v spletni skupnosti najdete najnovejše novosti in dogodke iz našega področja. Poleg tega ponuja različne forume za izmenjavo izkušenj in mnenj med učitelji šaha, seznam najbolj zanimive programske opreme, e-gradiv in primerov dobre rabe, ki nam pridejo prav pri poučevanju. V skupnosti najdete tudi seznam seminarjev in svetovanj, ki so namenjena našemu področju in povezave na koristne strani. Vabljeni k sodelovanju!

Povezava: