Spletne ankete v OŠ Tabor I v Mariboru

Tiste šole, ki izvajajo projektno delo in druge aktvnosti, kjer želijo posnetek stanja, mnenja in razmišljanja…, ali zaradi kakšnega drugega razloga izvajajo anketiranje, se odločajo tudi za uporabo anketnega sistema LimeSurvey, ki ga je kot svetovanje moč izbrati med storitvami projekta E-šolstvo.

Med temi šolami je Osnovna šola Tabor I v Mariboru, kjer je bilo seznanjanje z anketnim sistemom izvedeno dvakrat. Strokovni delavci bodo v sodelovanju z učenci gotovo s pridom uporabili anketni sistem.

Na fotografijah pa vidimo, da so sila predani delu…

Povezava: