NAGRADNI NATEČAJ za najboljši kratki film na temo »varstvo osebnih podatkov in spletna socialna omrežja«. Prijava do 14.decembra

Na natečaju lahko sodelujejo vsi srednješolci. Dijaki na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ pet dijakov. Dijaki oz. skupine dijakov morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico, posredovati izdelek, ipd.)

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?
Tematika filma mora biti usmerjena v preventivo na področju varstva osebnih podatkov mladih na spletnih socialnih omrežjih, npr. Facebook, MySpace, Twitter… Konkretno zgodbo, scenarij in sporočilnost filma izberejo (izdelajo) avtorji sami, in sicer v tematskem okvirju, določenem v tem natečaju. Film naj vsebuje tudi zaključno sporočilo v grafični, slikovni ali govorjeni obliki. Celotna dolžina filma mora biti med najmanj 45 sekund in največ 2 minuti. Posnet je lahko s fotografskim aparatom ali video kamero.

Komisija bo ocenjevala tako kakovost filma v smislu vsebinske predstavitve teme kot tudi tehnično izvedbo/izdelavo videa. Zaželena je uporaba montaže in dodajanje kvalitetnega zvoka in slike. Dijaki lahko film izdelajo s pomočjo mentorjev, staršev, učiteljev in drugih oseb, pri čemer morajo delo v večini opraviti sami.

Prijava teme

Mentorji za dijake, ki se želijo pridružiti natečaju, do 14. 12. 2011 prijavijo temo na naslov gp.ip@ip-rs.si.

V prijavi morajo navesti:

  • naziv in naslov šole,
  • podatke o mentorju (ime in priimek, e-naslov za potrebe obveščanja o projektu),
  • podatke o dijakih (ime in priimek, razred).

Kdaj in kako oddati končni izdelek?
Zadnji rok za oddajo izdelkov je 11. 1. 2012, pri čemer mora film do tega datuma že prispeti na naslov Informacijskega pooblaščenca. Video posnetek v ločljivosti vsaj 640 x 480 točk (zaželeno v HD formatu) lahko pripravite v enem izmed naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddan kot ena sama datoteka. Video posnetke oddate na CD-ju/DVD-ju/USB ključku, ki ga priporočeno pošljete na naslov Informacijskega pooblaščenca (Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana).

Izbor zmagovalcev
Komisija, sestavljena iz strokovnjakov Informacijskega pooblaščenca ter zunanjih članov bo ocenila sledeče kvalitete videa:

  • ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja,
  • kreativnost izdelka (pristop, način podajanja vsebine, vizualna predstavitev, interaktivnost, oblikovanje),
  • inovativnost tematike (izvirnost ideje, teme in podajanja vsebine),
  • tehnično izvedbo (ravnovesje vizualne, video in avdio podlage, pravilna uporaba tehnik snemanja, obdelave zvoka ter montaže, kakovost slike, zvoka, svetlobe),
  • uporabnost izdelkov.

Prvi trije filmi bodo nagrajeni s privlačnimi nagradami!

Poleg nagrade ustvarjalcem bodo najboljši trije filmi objavljeni na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in njegovi strani Facebook, poleg filma pa bodo objavljeni tudi ime in priimek avtorjev, ime in priimek mentorja in šola, s katere avtorji (in mentor) prihajajo.

Vsem ostalim sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu in jim v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v  nazive pripadajo točke za napredovanje.

Datum zaključne prireditve, na kateri bomo slovesno razglasili avtorje nagrajenih izdelkov, bomo razglasili naknadno. Predvidoma bo zaključna prireditev potekala v petek, 27. 2. 2012.

Mentorji, ne spreglejte…

Kako je z avtorskimi pravicami?
V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo potrebno povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. Z oddajo avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo in ne posega v pravice tretje osebe. Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, Informacijski pooblaščenec ne bo prevzemal odgovornosti. Tekmovalci oz. njihovi mentorji so dolžni izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati poseben obrazec, ki vključuje podatke o avtorju ter izjavo o avtorstvu (obrazec bo poslan prijavljenim učencem preko mentorjev po prijavi). Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. Prepovedana je uporaba že narejenih video-, avdio- ali grafičnih elementov, katerih avtor ni udeleženec natečaja. V skladu z izjavo o avtorstvu organizator natečaja sprejema domnevo, da ima avtor video posnetka na uporabljenem materialu (video, zvok, grafika) vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo. Če bi se kasneje na podlagi pritožbe imetnika avtorskih pravic izkazalo nasprotno, je avtor video posnetka dolžan prevzeti vse morebitne kazenske in civilne zahtevke pravega avtorja.

Kako je z uporabo glasbene podlage v izdelku?
Tekmovalcem ni dovoljeno uporabiti glasbe, ki ni prosto na voljo javnosti oziroma za katero avtorjev niso prosili za dovoljenje za uporabo v skladu z nacionalno zakonodajo.  Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena oz. ste predhodno pridobili dovoljenje avtorjev za njihovo objavo. Nezaščiteno glasbeno podlago lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah: https://creativecommons.org/legalmusicforvideos, www.elephantbackup.com/free-music-locker/. Lahko pa uporabite tudi drugo poljubno prosto na spletu dostopno glasbo. Na koncu izdelka je obvezno navesti vir in v oklepaju pripisati CC, na primer »The Paperhead – Back To Those Days« (CC). Za uporabo avtorsko zaščitene glasbe predhodno pridobite dovoljenje avtorjev. To tudi zapišite na koncu pri uporabljenih virih, na primer »Zoran Predin – Na svoji strani« (avtor je dovolil uporabo pesmi). Posredujte pa nam tudi ustrezno dokazilo (npr. email), da avtor dovoljuje uporabo pesmi oz. glasbe. Avtorje izdelkov in njihove mentorje naprošamo, da izrecno sledijo danim navodilom glede uporabe glasbe v svojih izdelkih. V nasprotnem primeru sme žirija neustrezne izdelke brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Pogoji uporabe
Avtorji se strinjajo, da Informacijski pooblaščenec lahko njihovo delo prosto uporablja za namen preventive s področja varstva osebnih podatkov in dovolijo, da je delo za ta namen poslano tujim organom za varstvo osebnih podatkov, prav tako je film lahko objavljen v slovenskih in tujih medijih pod pogoji, da se navede avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Dodatne informacije: Alenka Jerše (01/230 9 730)

Vir: