Svetovanja – področje ravnatelji

Ob seminarju Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT, ki poteka od 5. decembra 2011, imajo ravnatelji možnost naročiti različna svetovanja, ki seminar dopolnjujejo.

Svetovanja so namenjena dopolnjevanju in poglabljanju znanja v času usposabljanja. Izvajali jih bomo za celotno skupino ali v manjših skupinah (od 3 do 6 udeležencev).  Vsako svetovanje se bo izvajalo v obsegu štirih ur. Prilagodili ga bomo predznanju posameznikov in tudi usmerili v svetovanje, kako pridobljeno znanje uporabiti pri delu v VIZ. 

Izbirajo lahko med naslednjimi svetovanji:

  • Spletno anketiranje
  • Skupno urejanje vsebin
  • Organizacija dela v e-zbornici
  • Miselni vzorci
  • Usmerjanje in motivacija sodelavcev
  • Tehnična pomoč – postavitev Google Apps
  • Svetovanje vodstvu – 3. obisk – izgradnja letnega načrta dela
  • Svetovanje vodstvu – 5. obisk – letna evalvacija dela

Ravnatelji svetovanja naročijo na samem seminarju ali preko svojega svetovalca vodstvu. 

Vljudno vabljeni.