Predstavitev e-učbenika na TŠC Nova Gorica

Tehniški  šolski center v Novi Gorici stopa v korak s časom, na področju uvajanja IKT  storitev in e-učbenikov, v proces izobraževanja. Na Višji strokovni šoli so predstavili  e-učbenik Vzdrževanje sistemske programske opreme , ki je nastal v okviru projekta Impletum.
Zasnova učinkovitega in uporabniku prijaznega e-učbenika je zahtevna naloga. Tak učbenik mora uporabniku omogočati učenje, preverjanje znanja,  ga po potrebi postaviti v vlogo raziskovanja in različne učne situacije.