Strokovni delavci v OŠ Pesnica ne mirujejo

Kot je zapisano v naslovu, so se strokovni delavci v OŠ Pesnica nedavno srečali na izobraževanjih, kjer so spoznavali vsebine, povezane z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki jih lahko uporabijo pri svojem strokovnem delu v šoli in vrtcu.

Izobraževanj so se udeležili tako učiteljice in učitelji, kot tudi vzgojiteljice in drugi strokovni delavci.