Kako z intervencijami pouka umetnostnih predmetov ustvarjamo spletna učna okolja, ki vabijo k udeležbi

Učinkovita spletna učna okolja so privlačna, saj so navdihnjena s spoštovanjem, zaupanjem, namembnostjo in optimizmom (Purkey, 2007).

Pedagoške intervencije z umetnostnimi predmeti, kot so Reflective Poetry, Minute at the Movies Analysis, “Our Community” Soap Scenes in Theme Songs (refleksivna poezija, analiza minute filma, melodramatične scene »naša skupnost« in tematske pesmi) omogočajo spletni pouk, ki vabi k udeležbi. Te cenene in prilagodljive intervencije krepijo učna okolja, saj spodbujajo povezovanje med ljudmi in ustvarjalnost.


Vir: