Poziv mladim filmarjem med 18. in 30. letom starosti: delavnica »Occupy Mashup« v Mariboru – rok za prijavo 31. december

Filmska delavnica mreže NISI MASA bo potekala v Mariboru od 22. do 28. februarja 2012.

Delavnica »Occupy: Mashup« bo posvečena tematiki gibanja Occupy in bo temeljila na kombinaciji aktualne globalne tematike in recikliranja obstoječih posnetkov. Udeleženci se bodo bolj kot ustvarjanju dokumentarnih posnetkov posvetili predvsem uporabi že posnetega tujega in svojega materiala ter iz kombiniranih posnetkov (na primer posnetkov za YouTube – novic, posnetkov z mobilnih telefonov, propagandnih videov, zgodovinskih posnetkov) ustvarili video s sporočilom. Najdene posnetke bodo lahko kombinirali z materialom, ki ga bodo posneli v Mariboru. Rezultati bodo objavljeni na kanalu mreže NISI MASA na portalu Vimeo, organizirane pa bodo tudi projekcije v več evropskih državah, ki so članice mreže NISI MASA.

Navodila za prijavo:

  • Rok za prijavo udeležencev je 31. december 2011 (do polnoči). 
  • Treba je izpolniti prijavni obrazec. Kandidati morajo priložiti tudi življenjepis.
  • Kandidati z izpolnitvijo prijavnega obrazca potrdijo, da se bodo lahko udeležili celotne delavnice.
  • Na delavnici bo največ 25 udeležencev iz Evrope, zato bo strog izbor. Pošljite pozorno izpolnjene prijavne obrazce v predpisanem roku.


Pravila udeležbe:

  • Udeleženci morajo biti v času delavnice stari med 18 in 30 let ter imeti stalno prebivališče v eni od naslednjih držav: Sloveniji, Franciji, Švedski, Nizozemski ali Italiji.
  • Prihod v Maribor bo 22. februarja, odhod pa 28. februarja.
  • Mreža NISI MASA bo udeležencem povrnila 50 % potnih stroškov po prejemu ustreznih dokazil (računov, kart, vstopnih kuponov za povratni let).
  • Vsi udeleženci morajo plačati 150 evrov za stroške prenočišča in hrane.
  • Če se udeleženec iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti delavnice, mora o tem takoj obvestiti organizatorje.
  • Kot producent delavnice »Occupy Mashup« bo imela mreža NISI MASA pravico do razširjanja filmov, ki bodo nastali na delavnici.


Več informacij in prijavnica:

Vir: