Ravnatelji na ponovitvi prvega modula Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše

Ravnatelji se zavedajo, da so računalniška znanja široka, napredku razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije in spremembam pristopov pa je prav slediti.

Tako se pričenjajo ponovitve prvega modula za ravnatelje – Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše, ki se ga udeležujejo ravnatelji, ki v prvi izvedbi niso bili prisotni. Tokrat smo jih ujeli na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer sta bila v družbi predavateljev Maje Vičič Krabonja in Bogomirja Marcinkoviča.

Sicer pa na seminarju udeleženke in udeleženci prednostno razvijajo eno kompetenco iz modela e-kompetentnega ravnatelja – zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (z učitelji, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci v VIZ, starši, učenci).

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • razvijajo zmožnost učinkovitega komuniciranja na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja z uporabo različnih IKT orodij,
  • spoznajo učinkovite načine iskanja, zbiranja, obdelovanja in kritične presoje podatkov, informacij in konceptov,
  • analizirajo osnovna etična načela v komuniciranju.