Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT

V tednu od 9. januarja 2012 dalje se ravnatelji srečujejo na drugem modulu usposabljanja za e-kompetentne ravnatelje.

Na seminarju udeleženke in udeleženci prednostno razvijajo eno kompetenco iz modela e-kompetentnega ravnatelja – zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT.

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • načrtujejo smiselno uporabo IKT za optimizacijo organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v svojem VIZ
  • s sodelovalnim delom izdelajo načrt za spremljanje primernega vključevanja IKT v pouk, za usmerjanje in evalvacijo strokovnega dela,
  • spoznajo možnosti uporabe IKT za spremljanje in načrtovanje osebnega strokovnega razvoja.

IKT ravnatelju omogoča učinkovitejše izvajanje njegove dvojne funkcije poslovodnega in pedagoškega vodje VIZ, pomaga pa mu tudi razvijati zmožnost refleksije in bolj pregledno spremljati lasten napredek.

Foto (za nasmeh na licih):

  • na kakšni fotografiji najdemo tudi 3D logo za računalnik Apple