9. festival animiranih filmov v okolju PowerPoint

9. festival animiranih filmov v okolju PowerPoint za osnovne šole na državnem nivoju» OŠ Vižmarje Brod 2012«.

OŠ Vižmarje Brod že vrsto let sodeluje na področju multimedije v okolju MS PowerPoint. Učenci pri izdelavi svojih izdelkov uporabljajo znanja različnih področij (računalništvo, angleščina, slovenščina, likovna in glasbena vzgoja), kar jim pomaga pri izgradnji celostne podobe. Znanja, ki jih pridobijo imajo trajno vrednost, saj so na izdelek čustveno navezani ter jim pomeni konkretni cilj, ki je ovekovečen z zaključnim festivalom.

Letošnje državno tekmovanje bo potekalo: v torek, 24. 4. 2012, na OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana.

Pričetek tekmovanja bo ob 14.00 v avli šole. Konec tekmovanja bo predvidoma ob 18.00.

Na državno tekmovanje lahko šole prijavijo največ tri animacije za vsako kategorijo.

Sodelujoči učenci in učenke osnovnih šol so v projektu razvrščeni v tri kategorije:

 • 1. kategorija: učenci in učenke od prvega do četrtega razreda,
 • 2. kategorija: učenci in učenke od petega do sedmega razreda in
 • 3. kategorija: učenci in učenke osmega in devetega razreda.

Učenci morajo izdelati filmsko predlogo (1 x A4 format) – scenarij v urejevalniku besedil  MS Word in PowerPoint predstavitev. Posamezna šola lahko prijavi do tri filmske animacije na posamezno kategorijo. Filmsko animacijo lahko naredi posameznik oziroma skupina učencev do treh učencev.

Prijava

Filmsko animacijo s prijavnico pošljite po pošti do torka, 10. aprila 2012, na:

 • zgoščenki (vsaka animacija posebej) ali
 • USB ključku

na OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana

S pripisom: »9. festival animiranih filmov v okolju PowerPoint«
Prosimo, da preverite nemoteno delovanje zgoščenk.
Preko elektronske pošte ne sprejemamo izdelkov filmskih animacij.

Soglasje

V prijavi tekmovalcev na državno tekmovanje mora biti zapisana izjava, da so starši prijavljenih mladoletnih tekmovalcev dali pisno soglasje, da so lahko rezultati in filmske animacije njihovih otrok, doseženi na tekmovanju, javno objavljene.

Potek tekmovanja:

nagovor ravnateljice, organizatorja ter predstavnikov sponzorjev – donatorjev, uvodne animacije, predstavitve PP izdelkov, podelitev praktičnih nagrad in diplom ter zaključna slovesnost z malico.

Kriteriji ocenjevanja:

 • 10 točk = scenarij,
 • 40 točk = ustvarjalnost, kreativnost,
 • 30 točk = izvedba, kakovost, izbrani gradniki, zahtevnost (obvladovanje orodja),
 • 20 točk = oblikovanje, privlačnost, barve, kompozicija (oblikovno – estetski videz).

Dolžina filmske animacije se omeji na največ 5 minut.

Objava dosežkov:

Dosežki tekmovanja se razglasijo na dan tekmovanja, tako po tekmovanju. Iz objave je razvidno koliko točk je osvojil posamezni tekmovalec, ki je dobil priznanje. Objava na internetni strani organizatorja tekmovanja pa je naslednji delovni dan. Objava dosežkov mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, zaporedno številko tekmovalca, ime in priimek tekmovalca, naziv šole, kraj in državo, končno število doseženih točk ter doseženo mesto.

Cilji tekmovanja:

 • širjenje in poglabljaje znanja,
 • primerjanje znanja med učenci,
 • odkrivanje in spodbujanje učencev za raziskovanje,
 • spodbujanje druženja mladih različnih šol in okolij,
 • uvajanje novih pristopov in metod dela pri računalništvu.

Informacije
dobite pri organizatorki tekmovanja Barbari Purkat na telefonu 041/528-645 ali 01 583 92 09 ali na elektronskem naslovu:
barbara.purkat@guest.arnes.si
maja.strohsack@guest.arnes.si
Ter na spletni strani organizatorja: http://www.osbrod.si/