4. videokonferenčno srečanje E-šolstva – posnetek konference

4. videokonferenčno srečanje E-šolstva je bilo v sredo, 18. 1. 2012 ob 15,00 uri.

Osrednja tema srečanja je bila "Pot do e-kompetentnosti". Pojem opredeljuje metodologijo, vsebine in usposabljanja za sodobni pouk 21. stoletja. Temo je predstavila mag. Nives Kreuh, vsebinski vodja projekta E-kompetentni učitelj.

Posentek videokonference si lahko ogledate na naslednjem naslovu:


Vzpostavitev standarda e-kompetentni učitelj, e-kompetentni računalnikar in e-kompetentni ravnatelj je pomemben cilj projekta E-šolstvo. Videokonferenčno srečanje je poleg same predstavitve ponudilo tudi možnost razprave, zbiranja prelogov in komentarjev udeležencev.

Izhodišča standarda E-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar so objavljena na naslovu: http://www.sio.si/sio/promocijska_gradiva/izhodisca_standardi.html

Vodstvo projekta E-šolstvo