SIRikt 2012 – fotografski natečaj “Všeč mi je @digitalno”

Organizatorji konference SIRIKT 2012 tudi letos organizirajo fotografski natečaj, namenjen osnovnim in srednjim šolam ter gimnazijam. Na natečaju lahko sodelujejo učenci in dijaki ter strokovni sodelavci, zaposleni na šoli. Vsak v svoji kategoriji, torej 3 kategorije.

Natečaj traja od 20. januarja do 29. februarja 2012 (do 24. ure).

Tema natečaja

Naslov letošnjega fotografskega natečaja:

Všeč mi je @digitalno!

V naslov fotografskega natečaja Všeč mi je @digitalno! je vpisan znak @ »afna«, ki naj pomen ozko digitalnega nekoliko razširi in omogoči tudi kup »fotografskih« asociacij (SSKJ; áfna -e ž (á) nižje pog. opica: afne skačejo po drevesih // slabš. človek z nenaravno, izumetničeno zunanjostjo ali vedenjem, zlasti ženska: to je šele afna ● nižje pog. že spet afne gunca dela ali govori kaj šaljivega).

Spoštovani ustvarjalci. Namig je jasen. Naj se motiv ne naslanja na golo uporabo IKT (pametni telefoni, računalnik, tablice, e-table…) doma in v šoli. »Afna« naj torej razširi ustvarjalne potenciale in naj nekoliko razkrije človeške slabosti in spregovori seveda o veselju, zabavni plati ter koristni rabi IKT-ja v današnjem sodobnem času.

Koledar natečaja

  • sprejem del od 20. januarja do 29. februarja 2012 (do 24. ure)
  • ocenjevanje od 1.3. 2012 do 5. 3. 2012
  • povratne informacije avtorjem od 6. 3. 2012 do 10. 3. 2012
  • otvoritev razstave 22.3. 2012 na konferenci SIRikt 2012
  • slavnostna podelitev nagrad in priznanj 22.3. 2012  na konferenci SIRikt 2012

Nagrade in priznanja

Organizator bo podelil po tri nagrade za prva tri mesta v vsaki kategoriji ter po tri priznanja za četrto, peto in šesto mesto, prav tako v vsaki kategoriji.

Organizator natečaja lahko odloči, da v skladu s kakovostjo in številom prispelih fotografij ne podeli vseh nagrad ali pa podeli še dodatne nagrade.

Nagrajene fotografije (po 6 iz vsake kategorije) bodo objavljene na portalu in predvajane ob podelitvi nagrad in priznanj na konferenci SIRikt 2012 v Kranjski Gori, ki bo dne 22. marca 2012

Razpisani natečaj v .pdf obliki dobite tukaj.

Več informacij: