Razpis za vključitev v projekt Sodelovalni projekti na daljavo s pomočjo metodologije učnih krogov ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT


Metodologija učnih krogov je osnovna metoda dela v okviru mednarodnega projekta Global Teenager Foundation – GTPm
ki je že vrsto let prisoten tudi v slovenskih šolah (www.globalteenager.org).

Slovenskim učencem in dijakom ponujamo možnost sodelovanja na daljavo v učnih krogih, ki bodo potekali v slovenščini, z namenom spodbujanja uporabe sodelovanja na daljavo, timskega dela, odgovornosti, spoznavanja varnega komuniciranja na daljavo, smiselno uporabo IKT pri rednem pouku, uporabe višjih nivojev znanja in večje motiviranosti za delo.

V projekt Slovenski učni krogi vabimo osnovne šole, srednje šole in gimnazije, njihove učitelje in ravnatelje, predstavnike vodstev šol in druge pedagoške delavce.

Učitelji, ki bodo sodelovali v projektu na svoji šoli, se bodo usposabljali in lahko postali vodje in /ali svetovalci multiplikatorji  za področje sodelovalnih projektov  s pomočjo metodologije učnih krogov ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije –IKT.

Povezava do podrobnih navodil in prijavnice – wordova datoteka:

Related Files