Prispevek članov Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani v reviji European Physical Journal B

Člani FRI, Ljubljana so objavili prispevek v reviji European Physical Journal B, v katerem predstavijo nov algoritem za odkrivanje virtualnih skupnosti v realnih omrežjih.

Skupnosti navadno predstavljajo večje število vozlišč omrežja, ki jih vežejo skupne lastnosti. Predlagan algoritem ne zahteva nobenega predhodnega znanja (npr. število skupnosti), zatorej so možnosti uporabe številne (npr. napovedovanje prijateljstev v socialnih omrežjih, odpravljanje duplikatov v programski kodi).

Prispevek je bil izpostavljen na različnih spletnih portalih. Med njimi: EPJ.org,IEEE Computer.org, Springer,ACM.org, PhysOrg.com, ScienceDaily, SpaceDaily, EurekAlert! in drugi.

Čestitke avtorjem!

Vir: FRI, Ljubljana