Uporaba vzorcev za oblikovanje tehnološko podprtih učnih scenarijev

Raziskovanje oblikovanja za učenje je področje, v katerega je bilo usmerjenih veliko prizadevanj v kontekstu tehnološko podprtih okolij. Ta scenarij je pokazal, da bi bilo učne scenarije potrebno prikazati iz bolj formalnega zornega kota.

Članek tako pregleda nekatere mehanizme za prikazovanje, ki omogočajo sistematsko oblikovanju učenja v tehnoloških okoljih. Avtorja predlagata pristop, v katerem v prizadevanju za boljše razumevanje različnih učnih kontekstov in boljšo pripravo nanje apliciramo notacijo vzorcev.

Opisana je tudi študija primera, ki prikazuje aplikacijo teh scenarijev v specifičnem tehnološko podprtem okolju za pouk računalniških kurikulov. Ta aplikacija temelji na uporabi tehnologij digitalnega črnila in prikaže, kako vzorci lahko posredujejo med pedagoškim in tehničnim.

Vir: elearningeuropa, eLearningPapers

Priložen je *.pdf dokument v angleškem jeziku.

Related Files