Nove ideje – novi izzivi. Slovenski Učni Krogi v Sloveniji

V okviru projekta e-šolstvo smo se 10. in 11. februarja 2012 na OŠ Sostro zbrali učitelji osnovnih in srednjih šol ter skupaj s predavateljema Bobom Hofmanom in Darjo Žnidaršič začeli projekt Slovenski učni krogi, ki bo enajst tednov spodbujal uporabo IKT in sodelovalno delo na daljavo.

Vodilni dve temi Življenje v našem kraju nekoč, danes in jutri ter Izzivi 21. stoletja bodo raziskovalna tema osnovnošolcev in srednješolcev iz vse Slovenije.

Med nami so učitelji in učenci OŠ Josipa Plemlja Bled, OŠ Odranci, OŠ Prule, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Toma Brejca Kamnik, OŠ Ljubečna , OŠ Drska in OŠ Šmarje pri Kopru, ter učitelji in dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednje šole Zagorje, Šolskega centra Krško-Sevnica, Gimnazije Kočevje, ESIC Kranj – Gradbeno storitvene šole, Biotehniškega centra Naklo, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Dvojezične srednje šole Lendava.

Pridružile so se nam tudi izkušene kolegice: Irena Krajnc iz OŠ Sp. Polskava, Majda Križman Žužek iz OŠ Brinje Grosuplje, Merita Korenica iz OŠ Trnovo in Valerija Karba iz OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, ki odlično poznajo metodologijo učnih krogov in bodo prve izvajalke svetovanja na tem področju.

Poleg metodologije učnih krogov, ki omogoča sistematično sodelovalno delo na daljavo smo se udeleženci spoznali tudi z delom v wiki okolju, spoznali nekaj 2.0 orodij in se dogovorili o organizaciji in medsebojnem sodelovanju. Delo učencev in dijakov boste lahko spremljali na

Ob koncu usposabljanja so nas razveselili z darilom za vsako sodelujočo šolo za čas projektnega dela: Blackberry Playbook P100 – 16WF. Sodelavec Žiga Cof nam je podal osnovna znanja za uporabo, naloga učencev, dijakov in učiteljev pa bo preizkusiti napravo in poiskati smisel uporabe v učno vzgojnem procesu.

Čakajo nas torej nove ideje in novi izzivi!

Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili uspešen začetek projekta, posebno še sodelavcem e-šolstva, Ministrstvu za šolstvo in šport, ZRSS in Karini Gibson iz RIM.

Fotografije: B.H.