Srečanja regijskih koordinatorjev E-šolstva – vzhod

V sredo, 15. februarja so se v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška srečali regijski vodje E-šolstva za področje vzhoda.


Spregovorili so o:

  • stanju na projektu
  • načrtih informatizacij in obiskih po šolah
  • zadnjih podatkih evalvacije
  • SIRikt-u 2012 in aktivnosti na konferenci
  • srečanju vseh svetovalecev vodstvu in članov razvojnih skupin

Ugotovili so, da aktivnosti tečejo po načrtih, projekt pa je "živ" zato prihaja tudi do sprememb programov, za katere je ocenjeno, da so sprememb potrebni, tako se še vedno uvajajo novi ali prenovljeni seminarji in svetovanja.

Ena izmed ugotovitev je tudi, da bi bil portal SIO še bolj pester, če bi ga z običajnimi in video prispevki obogatili z informacijami o dogajanjih na šolah, v vrtcih in drugih zavodih.