Vizualizacija geo podatkov s pomočjo HTML5

Februarsko predavanje bo posvečeno spletni in mobilni kartografiji. Raziskali bomo kako HTML5 premika meje možnega na področju kartografije in vizualizacije velikih količin podatkov. Poleg predstavitve internih mehanizmov unikatne HTML5 kartografske tehnologije, ki so jo prvi na svetu razvili pri GIS Cloud, bo del predavanja namenjen tudi demonstraciji platforme, ki omogoča razvoj lokacijsko umerjenih aplikacij.

Dino Ravnić je soustanovitelj CEO podjetja GIS Cloud iz Zagreba. "Startup" GIS Cloud, ki ga podpira tudi Seedcamp, se osredotoča na razvoj in inovativnost na področju "enterprise" geo industrije in oblačnega računalništva.


Kraj in čas:
  29.2.2012 ob 15:00 v PR-02 (FRI – Tržaška)

Predvidena dolžina predavanja: 45 min, 10-15 min premora in 45min  nadaljevanje predavanja z diskusijo.

Vse morebitne poslušatelje prosimo, da svojo udeležbo potrdijo.

Vir: