Ob dnevu odprtih vrat OŠ Prežihovega Voranca Bistrica bo tudi prikaz pomena digitalne pismenosti in uporabe IKT orodij pri pouku in delu doma (Maja Vičič Krabonja, E-šolstvo)

V osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica se zavedajo potrebe po modernih pristopih k poučevanju in delu v šoli. Tako v petek, 2. marca 2012 organizirajo dan odprtih vrat, ko bodo v svojo sredino povabili tudi starše in še koga.

Na spletni strani so zapisali, da bo pouk medpredmetno povezan, kar jim omogoča fleksibilni predmetnik. Po končanem pouku pa bo v šolski telovadnici za vse učence in starše prikazan pomen digitalne pismenosti in uporabe IKT orodij pri pouku in delu doma. Ta del bo prestavila ga. Maja Vičič-Krabonja, ki je svetovalka za e-šolstvo.


Ravnateljica, mag. Terezija Zamuda je še zapisala

Poslanstvo šole je bilo in ostaja vedno isto – vzgoja in izobraževanje mladih – poti do želenih ciljev pa se spreminjajo. Če to povežemo z današnjo sodobno  šolo, govorimo o aktivnih metodah in pristopih dela z učenci. Prav slednje nam narekujejo spremembe, ki so postale stalnica našega dela in življenja v šoli. To je razlog, da smo se strokovni delavci šole odločili predstaviti naše delo pri pouku vam dragi starši.

Povezava: