Vzgojiteljice vrtca pri osnovni šoli Jakobski Dol so se borile s fotografijami. Zmagale so vzgojiteljice…

V projektu E-šolstvo se lahko posamezniki ali skupine izobražujejo na tistem področju rabe informacijsko komunikacijske tehnologije, kjer želijo vedeti več in delati bolje.

Tako so se vzgojiteljice vrtca pri OŠ Jakobski Dol odločile za fotografijo. Ob osnovnih napotkih za fotografiranje so se srečale tudi z obdelavo fotografij na računalniku. Zdaj so zelo domače z obrezovanjem fotografij, osnovnimi popravki barv in kontrastov, pretvarjanju fotografij v mozaične ali črtne risbe, izdelavo kolažev in filmov.

Ogledale so si, kako na kar najbolj enostaven način pripraviti diaprojekcijo za predstavitev staršem in fotografije zmanjšati za rabo na spletu.

Prav tako znajo z obraza odstraniti mozoljček, ki ga zjutraj pred fotografiranjem še ni bilo. Tisto, kar jim fotografi ponujajo za drage denarje, lahko poslej naredijo tudi same. In še veliko je vsega, s čemer so se seznanile.

Na fotografijah srečanja je lepo videti vesele obraze. Fotografije tokrat Drago Jovič, prihodnjič pa gotovo že vzgojiteljice same.

Lepo in sprotno urejeno pa imajo tudi spletno stran vrtca. Veselje si jo je ogledati na povezavi: