Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT

Izobraževanja v organizaciji E-šolstva, ki se jih udeležujejo zaposleni v izobraževalnih zavodih, se kar vrstijo.

Tako še vedno potekajo moduli za ravnatelje, fotografije pa so iz zaključnega srečanja drugega modula na Zavodu Antona Martina Slomša v Mariboru, kjer sta skupini ravnateljev svetovala Maja Vičič Krabonja in Kristijan Perčič.


V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • načrtujejo smiselno uporabo IKT za optimizacijo organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v svojem VIZ
  • s sodelovalnim delom izdelajo načrt za spremljanje primernega vključevanja IKT v pouk, za usmerjanje in evalvacijo strokovnega dela,
  • spoznajo možnosti uporabe IKT za spremljanje in načrtovanje osebnega strokovnega razvoja.

IKT ravnatelju omogoča učinkovitejše izvajanje njegove dvojne funkcije poslovodnega in pedagoškega vodje VIZ, pomaga pa mu tudi razvijati zmožnost refleksije in bolj pregledno spremljati lasten napredek.