V mestnem delu občine Kočevje so z optiko povezani vsi zavodi, ki imajo pravico do priklopa na Arnes

V mestnem delu občine Kočevje so se s skupnimi močmi lotili izgradnje optičnega omrežja. Aktivnosti so bile hitre kot optika in so si sledile takole:

 • iniciativni sestanek: 15/6/2011,
 • začetek del: september 2011,
 • gradbeni zaključek: januar 2012,
 • namestitev aktivne opreme: 01 in 02 februar 2012,
 • uradna primopredaja: 14 februar 2012.

Danes so v mestnem delu občine Kočevje z optiko povezani vsi zavodi, ki imajo pravico do priklopa na Arnes:

 • dve enoti vrtca Kočevje,
 • Ljudska univerza Kočevje,
 • Knjižnica Kočevje,
 • OŠ Zbora Odposlancev + podružnica šole,
 • OŠ Ob Rinži,
 • OŠ Ljuba Šercerja,
 • Srednja šola Kočevje,
 • CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti),
 • Glasbena šola.

Na vozlišče Arnes so povezani v prostorih Gimnazije Kočevje, hitrost med zavodi pa je 1GB/s.


Strokovna pomoč v projektu:

 • MŠŠ: Janez Čač,
 • Arnes: Jože Hanc in Jure Knez,
 • E-šolstvo: Milan Podbršček, Krešimir Tomas, Toni Mihelič,
 • občina Kočevje: župan in izvajalec izbran s strani občine: Gregor Vidrih, s.p.

Vrednost del, ki znašajo približno 33.000€ so pokrili vključeni zavodi v enakih deležih.

Fotografije sta prispevala Krešimir Tomas in Jože Hanc.