Računalniško srečanje zaposlenih v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica tokrat v 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica

Zaposleni v vrtcu otona Župančiča se računalniško izobražujejo glede na lastne potrebe in potrebe dela. Povedo svoje želje in skupaj s svetovalcem in ravnateljica najdejo primerna svetovanja.

Kadar je potreba, imajo računalniška srečanja tudi kje drugje, ne le v svojih prostorih. Tako so na Zgornji Polskavi imeli srečanje v igralnici, uporabljali pa so prenosne računalnike, V Slovenski Bistrici pa so bili v računalniški učilnici bližnje 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, kjer so jim prijazno odstopili prostor.

Že v minulem šolskem letu so se zaposleni v raznih enotah vrtca tako srečali v šolskih računalniških učilnicah osnovnih šol v Oplotnici in na Tinju. V slogi je moč in radi si priskočijo na pomoč.

Fotografije so iz računačniške učilnice zadnjih srečanj enot Ciciban in Čebelica v 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica.