Elektronski listovnik učitelja/vzgojitelja/učenca na ŠC Novo mesto – izobraževanje v okviru E-šolstva

Šolski center Novo mesto je bil v ponedeljek, 5. marca gostitelj strokovnim delavcem iz šol, ki so vključene v projekt Munus2. Na računalniški "delavnici" so poglabljali znanje strokovni delavci ŠS Novo mesto, Ekonomske šole Novo mesto ter Srednje šole Kočevje.

Spoznavali so različne vrste in funkcije e-listovnika učitelja/učenca, s poudarkom na razvojnem portfoliu, kot instrumentu v podporo lastnemu profesionalnemu razvoju.

Izobraževanje je vodil Krešimir Tomas (na fotografiji Maje Gorenc iz ŠC Novo mesto).