Dan odprtih vrat na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in predstavitev modernega pouka

V petek, 2. marca 2012, je na OŠ Prežihovega Voranca v Bistrici potekal dan odprtih vrat, v okviru katerega so strokovni delavci šole staršem v dveh delih predstavili delo pri pouku.

"Starši so pomemben sooblikovalec pri našem delu in prav je, da jih tudi ozaveščamo kaj in kakšen način danes v sodobni šoli delamo in poučujemo," je ob tem pojasnila mag. Terezija Zamuda, ravnateljica. Tako je pouk potekal v strnjenih urah (najmanj 90 minut) ter bil medpredmetno povezan, kar tudi omogoča fleksibilni predmetnik.

Dosedanje izkušnje učiteljev s sodobnimi oblikami in metodami dela so nadvse pozitivne, ker je potrdila tudi mag. Erika Hvala, socialna pedagoginja ter ob tem dodala: "Dandanes so otroci zelo zainteresirani za ta virtualni svet in so zelo računalniško vešči." Seveda so bili nad videnim navdušeni tudi starši.

Po končanem pouku so v šolski telovadnici prikazali tudi pomen digitalne pismenosti in uporabe IKT orodij pri pouku in delu doma.

Fotografije: Dejan Čegovnik


Spletna stran šole: