Evropski parlament sprejel deklaracijo o uvajanju šaha v šolske sisteme

Predsednik evropskega parlamenta Martin Schulz je na zasedanju 13. marca 2012 uradno objavil, da je pisno deklaracijo št. 50/2011 Šah v šole podpisala večina poslancev in je s tem sprejeta.

Pisno deklaracijo, ki poziva k uvajanju šaha v izobraževalne sisteme držav članic EU, bo zdaj parlament uradno posredoval Evropski komisiji in parlamentom držav članic EU, skupaj s seznamom vseh 415 podpisanih poslancev. Gre za zgodovinski, prelomni dogodek na poti uvajanja šaha v evropske šolske sisteme.


Vir:
http://www.europechess.net/ The day for the history of chess (16.03.2012)


V slovenski osnovni šoli poteka šahovska vzgoja kot izbirni predmet in kot interesna dejavnost.
Obe obliki se med seboj dopolnjujeta in ob izpolnjenih strokovnih pogojih dajeta pomnoženi vzgojno-izobraževalni in formativni učinek na razvoj učenčevih odlik mišljenja in osebnosti. Ob odsotnosti institucionalne podporne infrastrukture in pomanjkanju drugih virov za razvoj šolske šahovske vzgoje, poteka v zadnjih dveh letih strokovna podpora razvoju predmeta predvsem v okviru projekta E-šolstvo.

Vzpostavljeni sta bili spletna učilnica z e-gradivi Šah 7.-9. razred in Spletna skupnost šah. V katalog storitev E-šolstva je uvrščen 24-urni seminar Šah 1 z uporabo IKT.

Pravkar poteka usposabljanje novih izvajalcev seminarja, seminar za učitelje pa se bo začel 21. aprila.