E-šolstvo na mednarodni konferenci SirIKT 2012

Vabimo vas, da v okviru konference Sirikt obiščete tudi predstavitveno mesto projektov E-šolstvo, kjer boste dobili informacije v zvezi z najbolj aktualnim dogajanjem na projektu. Poudariti velja naslednje:

  • informacije s področja informatizacije šolstva – a predstavitvenem mestu se boste lahko pogovorili s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
  • informacije o Poti do e-kompetentnosti – Nives Kreuh, četrtek ob 17h;
  • informacije o projektu E-učbeniki – Igor Pesek, četrtek od 14h do 15h;
  • informacije s področja svetovanja vodstvu, svetovalci vodstvu;
  • informacije s področja organizacije seminarjev in svetovanj, predstavniki organizatorjev.

Na predstavitvenem mestu bodo potekale sledeče aktivnosti:

  • predstavitev projekta Slovenski učni krogi,
  • vpogled v načrte informatizacij in zgodovino – vsak udeleženec konference bo lahko pridobil informacije v zvezi s preteklim in prihodnjim dogajanjem v povezavi z E-šolstvom na ustanovi s katere prihaja,
  • predstavitev zmožnosti tabličnih računalnikov (tablic) in izsledkov projekta testiranja le-teh.