Evropski šolski natečaj U4energy – varčevanje z energijo

Na portalu U4energy tečejo trije različni natečaji, ki so namenjeni vzpodbujanju učinkovite izrabe energije na šolah. Vsi trije natečaji učitelje in učence pozivajo, da razmislijo o svojih vsakodnevnih navadah glede izrabe energije ter pričnejo z aktivnostmi, ki bodo omogočile optimalno izrabo energetskih virov.

V skladu z zahtevanimi pogoji lahko učitelji in učenci s svojimi prispevki sodelujejo v več kategorijah. Učitelji naj najprej preučijo Smernice za sodelujoče preden začnejo načrtovati, kako lahko natečaj U4energy vključijo v učni načrt. Učencem toplo priporočamo, da se problema varčevanja z energijo lotijo tako, da začno na portalu U4energy redno iskati dobre nasvete za bolj učinkovito izrabo energije.

Prispevke mora v imenu šole, preko spletne strani U4energy, poslati učitelj/nadzornik do do polnoči 16. maja 2012 po Greenviškem srednjem času.

Opisi posameznih kategorij natečaja:

Več informacij: