Veliko število računalnikarjev, organizatorjev informacijskih dejavnosti je že končalo I. izobraževalni modul

Od decembra, ko so se pričeli izvajati izobraževanja za računalnikarje, organizatorje informacijskih dejavnosti (ROID-e), se je na skupnih "delavnicah" srečalo veliko strokovnih delavcev različnih profilov, ki jim je skupna skrb za moderno tehnologijo in delo z njo.

Do danes je končanih že večje število usposabljanj, ki so v uvodnem in končnem delu potekala v živo, vmes pa so udeleženci in izvajalci delali "od doma", torej na daljavo.

Program seminarja deloma uresničuje vseh šest temeljnih zmožnosti iz standarda e-kompetentni učitelj računalnikar, prednostno pa uresničuje:

  • zmožnost komuniciranja in sodelovanja na daljavo ter
  • varno rabo in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij.

Fotografije so iz zaključnega srečanja skupine na OŠ III. v Murski Soboti.