QR Voice koda – uporabna zadeva!

TTS (text To Speech) v QR Voice kodi, spletnih prevajalnikih, avatarjih, pa spletno snemanje in glasovanje so zanimivi in uporabni spletni pripomočki pri učenju tujih jezikov.  Skenirajte kodo s pametnim telefonom in če vas zanima kaj več  na to temo preberite prispevek.

Splet postaja neskončna zakladnica različnih možnosti, ki se iz ure v uro na novo rojevajo, izboljšujejo, spreminjajo, dopolnjujejo in če se v tem okolju znajdeš, lahko v njem najdeš stvari, ki so do nedavna bile skoraj »znanstvena« fantastika. Svet postaja vse manjši in manjši, razdalje izgubljajo pomen, virtualno se lahko sprehajamo v oddaljene kraje, smo v stiku s prijatelji iz vsepovsod, ne samo to, na spletu se tudi učimo ali preverjamo svoje znanje.

Tokrat je pred vami zbran mozaik možne smiselne uporabe različnih spletnih aplikacij povezanih z glasom in glasovanjem namenjenim učenju tujih jezikov s poudarkom na utrjevanju spretnosti poslušanja in govora.

Najprej nekaj o možnostih izdelave in uporabe spletnih gradiv za utrjevanje spretnosti poslušanja.  Uporabniku prijazna (tako učitelju kot tudi učencu) je TTS (Text  To Speech) tehnologija, ki sicer ni nekaj novega, je pa v zadnjem času pridobila na kakovosti, saj uporablja vse bolj naravne govorce, ponuja veliko jezikovnih različic in omogoča zanimiv, zvočno podprt in učinkovit način učenja tujega jezika. V prosto dostopni inačici jo najdemo tako na nekaterih spletnih straneh, kjer slepim in slabovidnim prebere spletne vsebine, kot tudi pri avatarjih (npr Voki), v spletnih prevajalnikih (npr. Google prevajalnik) in v najnovejših QR Voice kodah (Quick Response Voice code).

Po poslušanju in ponavljanju slišanega, lahko preverimo svoj govor s pomočjo snemanja. Predstavljamo samo enega izmed uporabniku prijaznih  prosto dostopnih  on-line programov, ki omogoča uporabniku enostavno snemanje, preverjanje kakovosti posnetka, shranjevanje in pošiljanje posnetka mentorju, učitelju, prijatelju (Vocaroo).

Na koncu lahko v razredu ali skupini zaokrožimo učenje z glasovanjem ali hitrim preverjanjem znanja. Program Socrative (Socrative – student response system) je spletno orodje, ki s pomočjo PC, prenosnika ali pametnega telefona izpelje hitro anonimno preverjanje znanja, z vnaprej pripravljenim vprašalnikom pa tudi poimensko odzivanje in spremljanje rezultatov. 

Vse zgoraj našteto je zbrano v obliki prikazane učne poti na spletni strani (Dober glas seže v (9.) vas), dodanih pa je tudi nekaj dobrih povezav na obravnavano temo. Za učenje angleščine bi lahko bil zanimiv tudi ponujen paket gradiva za obravnavo prometnih znakov s pomočjo QR Voice kode (Traffic signs), ki bi ga lahko izpeljali kot »Info Hunt«.

Zbrali smo torej nekaj drugačnih možnosti, na  vas pa je, da jih preizkusite.